Obecný podnik služieb s.r.o. Jaklovce v likvidácii